Termostat pokojowy 230V/24V (płaski 13,9 mm)

  • Wersja 230V: biały, natynkowy regulator pokojowy 230V przeznaczony do podłączenia siłowników bezprądowo zamkniętych (maks. 10 szt).
  • Wersja 230V (TA): z funkcją nocnej redukcji temperatury
  • Wersja 24V: biały, natynkowy regulator pokojowy 24V przeznaczony do podłączenia siłowników bezprądowo zamkniętych (maks. 5 szt) z funkcją nocnej redukcji temperatury.

Ochrona: IP 30, Klasa II;
Wymiary: 78x78x13,90 mm;

Wersjanr. artykułu
230V55-005140
230V (TA)
55-005142
24V55-005141