Rozdzielacz dużej mocy STRAWANORM

TypDwukomorowy SJednokomorowy EDwukomorowy U
Wydajność w kW350-4600600-9300350-4600
Przepływ w m3/h17-20025-40015-200
120-420120-450150-450
Izolacja piankowa60mm
Izolacja wełna mineralna60 mm lub 100mm